D.純青樂齡

 

         隨著高齡化人口的增加,

        為了讓老年人口延緩老化,並活得更加健康活力,

        因此,本會捐贈給屏東縣政府「純青樂齡行動服務車」共兩台;                 

        車內設有影音服務及健康測量等設備,

        在縣府及志工們的帶領及規劃下,樂齡車於各鄉鎮中巡迴,

           

        使老人增加活動的頻率及促進社區老人彼此間的凝聚力,

        除了讓老人身體更活化外,更讓老人能增加人際互動的機會

        使身心皆能得到健康,達到「活躍老化」「成功老化」!

 

      

 

        

 

 

 

       

  

    

     相關連結(PT NEWS 屏東新聞製作):

    

 

 

留言

訂閱電子報

Back to Top